امریکا: اگر طالبان به تعهدات‌شان عمل نکنند، منزوی می‌شوند

وزیر خارجه امریکا می‌گوید، هرگونه تعامل آینده امریکا با افغانستان، وابسته به پای‌بندی طالبان به تعهدات‌شان است.

آنتونی بلینکن گفته، طالبان باید به تعهدات‌شان در زمینه مبارزه با دهشت‌افگنی، جلوگیری از حمله از افغانستان به سایر کشورها، حفاظت از حقوق‌بشری مردم افغانستان و حقوق زنان عمل کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *