بحران کرونا در جهان – بی نتیجه ماندن تحقیقات پیرامون منشأ کرونا

پس از نزدیک به دو سال، محققان هنوز بصورت قطعی نمی‌دانند، که ویروس کرونا چگونه شیوع پیدا کرده است. نهادهای اطلاعاتی امریکا هم می‌گوید: هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و نمی‌فهمند که منشأ ویروس کجاست.

چین اما اخیرأ مدعی شده، که احتمال دارد ویروس ابتدا از امریکا شیوع پیدا کرده باشد. با اینحال اما و اگرها پیرامون این مسأله زیاد است. اما تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی کمتر از دو سال گذشته، بیش از چهار میلیون نفر تاکنون جان باخته اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *