شورای اخوت اسلامی: حکومت همه‌شمول، آیینه‌ی تمام‌نمای مردم افغانستان باشد

شورای اخوت اسلامی در جلسه این هفته خود یکبار دیگر تاکید بر وحدت و یکپارچی میان اقوام و مذاهب در کشور نموده و از طالبان نیز خواستند که برای وحدت و انسجام در کشور تلاش کنند.

شورای اخوت اسلامی همچنین با اشاره به تشکیل حکومت همه شمول در کشور گفتند که باید حکومتی تشکیل شود که همه‌ی مردم خود را در آن سهیم بدانند. اعضای این شورا، تلاشی خانه به خانه را تقبیح نموده و افزودند که سران طالبان باید در این مورد به مردم اطمینان خاطر بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *