ادامه درگیری‌ها در پنجشیر و واکنش‌ها نسبت به آن

منابع می گوید درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر شدت گرفته. طالبان مدعی است که در شبانه روز گذشته اراضی بیشتری را در کنترلش درآورده اما نیروهای مردمی آن را رد می کند.

احمد مسعود گفت، تا رسیدن به آزادی و عدالت هیچ گاهی از مبارزه دست نمی کشد.

صلاح الدین ربانی هم گفت جنگ راه حل نیست و مسئله پنجشیر باید از طریق گفتگوهای جامع حل شود تا مردم به نظام مردمی دست یابند.

در همین حال شماری از شهروندان از فیرهای شادیانه شب گذشته طالبان انتقاد کرده می گویند جنگجویان این گروه باید از کارهای که آرامش مردم را به هم می‌زند خود داری کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *