کابل – بازگشایی سرای شهزاده

سرای شهزاده، بزرگترین مرکز تبادله پول در افغانستان امروز پس از مدت‌ها به فعالیتش آغاز کرد. براساس گزارش‌ها این سرای ساعت ۹ صبح امروز بازگشایی شده و مبادلات پولی در آن فعال شده است.  این مرکز با سقوط کابل به دست طالبان حدود دو هفته بسته بود. بانک مرکزی روز پنج‌شنبه، یازدهم سنبله، از بازگشایی سرای شهزاده خبر داده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *