کابل – جلسه بزرگ مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان پیرامون وضعیت جاری کشور

شورای علمای شیعه افغانستان ساعاتی پیش و در یک جلسه بزرگ مشورتی بارِ دیگر اعلام کرد، که مخالف تک صدایی است و به‌دنبال ایجاد حکومت عدالت محور و همه‌شمول در کشور هستند.

آیت‌الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه کشور نیز با تأکید بر اخوت و برادری از طالبان خواست  با تشکیل حکومت همه شمول و فراگیر زمینه زندگی مسالمت آمیز و همپذیری میان مذاهب و اقوام افغانستان را فراهم سازند. در جلسه امروز شماری از سخنرانان با انتقاد از عملکرد ایالات متحده در ۲۰ سال اخیر گفتند، که ملت سازی درحال حاضر نیاز جدی گروه طالبان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *