غزنی – انتقادها از عدم رعایت قوانین ترافیک

شماری از باشندگان ولایت غزنی از عدم رعایت قوانین ترافیک توسط رانندگان وسایط نقلیه به ویژه موتورسایکل داران شکایت دارند. آنان مدعی اند که هم‌زمان با تصرف دولت از سوی طالبان، رفت و آمد تمامی وسایط نقلیه نیز آزاد شده و همین امر سبب شده در شهر بی‌نظمی ایجاد شود. در همین حال مسئولین امنیتی طالبان اما می‌گویند، به زودی برای جلوگیری این بی‌نظمی‌ها اقدام خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *