طالبان: پس از این مردم بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و عدلی تظاهرات نکنند

گروه طالبان اعلام کرده، تظاهرات‌ها پس از این مشروط است و اهداف و شعار‌های اعتراضات باید از قبل مشخص باشد و با نیروهای امنیتی هماهنگی شود.

در اعلامیه وزارت داخله گروه طالبان آمده، اعتراض‌ها و تظاهرات باید یک روز زودتر با نیروهای آنها شریک گردد و مجوز اعتراضات باید از وزارت عدلیه گروه طالبان گرفته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *