تاکید وزیران خارجه روسیه و قطر بر کمک های فوری بشری در افغانستان

وزیران خارجه روسیه و قطر در یک نشست مشترک خبری در مسکو، مسئله افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.

وزیرخارجه قطر از کشورهای جهان، خواهان کمک‌های بشری عاجل برای مردم افغانستان شد. وزیر خارجه روسیه نیز گفت، آنچه در افغانستان اتفاق افتاد یک وضعیت بشری دردآوری را بوجود آورده است. همزمان با این، سازمان ملل نیز قرار است فردا نشستی را به هدف گردآوری کمک‌های عاجل بشری برای افغانستان دایر کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *