بامیان – تاکید گروه طالبان بر بازگشایی ادارات دولتی و فعالیت دوباره معارف

به‌دنبال بازگشایی ادارات دولتی از سوی طالبان، شماری از مسئولان وزارت معارف در یک سفری به ولایت بامیان، خواستار فعالیت دوباره مکاتب در این ولایت شدند!

گروه طالبان وعده داده، که معاشات کارمندان ریاست معارف به‌زودی اجرا می‌شود و کارمندان معارف نیز باید به کارهای شان بازگردند. ریاست معارف بامیان نیز در کنار اجرای معاشات، خواهان افزایش تشکیل در این ریاست شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *