تاکید طالبان بر حضور نیروهای پلیس میدان هوایی کابل بر سر وظایفشان

شماری از افراد پولیس سرحدی در میدان هوایی کابل دوباره به وظایف‌شان فراخوانده شدند. اداره هوانوردی ملکی از این نیروها خواسته تا به‌گونه عادی به کار خود در میدان هوایی کابل ادامه دهند.

از سویی هم طالبان گفته‌اند، میدان هوایی کابل از لحاظ فنی برای پروازهای بین‌المللی آماده است اما هنوز مشخص نیست که این پروازها چی زمانی رسماً آغاز خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *