تعهد جامعه جهانی برای کمک بیش از یک میلیارد دالری برای مردم افغانستان

نشست سازمان ملل به هدف جمع‌آوری کمک‌های بشری برای مردم افغانستان در جینوا برگزار شد.

در این نشست که نمایندگان بیش از ۹۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی به‌گونه حضوری و مجازی شرکت کرده بودند، متعهد شدند که ۱ اعشاریه ۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند.

درهمین حال در این نشست، نمایندگان برخی از کشورها از طالبان خواستند که به حقوق‌بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در افغانستان احترام بگذارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *