تاکید اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر آزاد شدن پول های منجمد شده افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعلام کرد، منجمد شدن پول های افغانستان در بانک های جهانی تاثیر منفی روی اقتصاد کشور به ویژه صادرات و واردات گذاشته است. ده ها بازرگان و صنعت کار روز گذشته در نشستی از جامعه جهانی خواستند، دست از انزوای افغانستان بردارند و پول های منجمد شده را آزاد کنند.

آنان هشدار می دهند اگر این پول ها آزاد نشود، اقتصاد کشور فلج و فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

در همین حال کارشناسان هم می گویند تنها راه آزاد سازی این پول ها این است که طالبان به تعهدات خود عمل کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *