حمایت علمای شیعه ولایت بلخ از موضع شورای علمای شیعه افغانستان

اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در بلخ، نمایندگان دفاتر آیات عظام در شمال کشور، دانشگاهیان و مردم متدین ولایت بلخ از موضع شورای علمای شیعه افغانستان حمایت نموده و از طالبان خواستند تا به این موارد توجه نمایند.

علمای بلخی تاکید کردند، ایجاد حکومت همه شمول، اخوت اسلامی و عدالت اجتماعی از مواردی هستند که مردم انتظار دارند طالبان به آنها توجه لازم را داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *