بامیان – واکنش‌ها به جمع‌آوری عشر از سوی گروه طالبان در این ولایت

پس از حاکمیت طالبان در بامیان، این گروه روند جمع‌آوری عشر را در این ولایت آغاز کرده است. شماری از باشندگان بامیان می‌گویند، در فقه شیعه برای جمع‌آوری و مصرف عشر معیار مشخصی وجود دارد و گروه طالبان  باید آنرا در نظر بگیرد. با این حال، مسوولین طالبان تاکید دارند؛ این موضوع صبغه‌ای شرعی دارد و بر همه یکسان تطبیق میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *