خواست پارلمان اروپا از کشورهای عضو: درخواست‌های رد شده‌‌ پناهندگی افغان‌ها دوباره بررسی شود

پارلمان اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته، درخواست‌های پناهند‌گی افغان‌ها را به شمول درخواست‌های رد شده دوباره بررسی کنند.

اعضای پارلمان اروپا، این پیشنهاد را روز پنج‌شنبه(۲۵ سنبله) با نشر قطع‌نامه‌ای همگانی کردند. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته‌، افغان‌ها را تحت هیچ شرایطی به گونه اجباری به افغانستان نفرستند.

این نهاد همچنین به تصرف افغانستان از راه زور واکنش نشان داده و خواستار کمک‌های بشردوستانه به افرادی شده که تحت تهدیدهای جدی در افغانستان قرار دارند. نمایندگان پارلمان اروپا از این اتحادیه خواسته‌اند، برای ایجاد سهولت در تخلیه شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه و افغان‌هایی که با تهدید روبرواند، از طریق راه‌های مصئون کمک کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *