اعلام اعضای باقیمانده کابینه از جانب طالبان

اعضای جدید کابینه گروه طالبان به صورت زیر می‌باشد.

۱ – حاجی نورالدین عزیزی؛ به عنوان سرپرست وزارت تجارت

۲ – حاجی محمد بشیر؛ معین وزارت تجارت

۳ – حاجی محمد عظیم سلطان زاده؛ معاون دوم وزارت تجارت

۴ – داکتر قلندر عباد؛ سرپرست وزارت صحت عامه

۵ – داکتر عبدالباری عمر؛ معین وزارت صحت عامه

۶ – داکتر محمد حسن غیاثی؛ معین وزارت صحت عامه

۷ – صدر ملا محمد ابراهیم؛ معین امنیتی وزارت امور داخله

۸ – ملا عبدالقیوم ذاکر؛ معاون وزارت دفاع ملی

۹ – نظر محمد مطمئن؛ سرپرست کمیته ملی المپیک

۱۰ – مجیب‌الرحمن عمر؛ سرپرست وزارت انرژی و آب

۱۱ – حاجی غلام غوث؛ سرپرست وزارت مبارزه با حوادث

۱۲ – داکتر محمد فقیر؛ سرپرست اداره احصائیه

۱۳ – حاجی گل محمد؛ سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبائل

۱۴ – گل زرین کوچی؛ معاون دوم وزارت سرحدات، اقوام و قبائل

۱۵ – ارسلا خروتی؛ معاون وزارت مهاجرین

۱۶ – لطف‌الله خیرخواه؛ معین وزارت تحصیلات عالی

۱۷ – نجیب‌الله؛ رئیس اداره انرژی اتمی

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی گروه طالبان هنگام معرفی این افراد گفت: اعضای جدید از میان متخصصین و کادرهای مسلکی انتخاب شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *