بیروت – پایان بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان

مجلس ملی لبنان به کابینه پیشنهادی نجیب میقاتی، نخست وزیر رأی اعتماد داد. منابع خبری این کشور می‌گویند، که آقای میقاتی با ارائه برنامه دولتش برای برطرف کردن بحران اقتصادی، رأی اعتماد گرفته است!

با اینحال در رأی گیری دیروز، ۸۵ نفر از میان ۱۲۸ عضو مجلس لبنان، به نجیب میقاتی، معاونان و ۲۲ وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد دادند. این درحالی است که میقاتی پیش از این نیز یک دوره نخست وزیر لبنان بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *