نشست مجمع عمومی سازمان ملل – نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان

دبیرکل سازمان ملل متحد در افتتاح هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت وضعیت در افغانستان نگران کننده است و جهان باید کمک های بشر دوستانه اش را به افغانستان افزایش دهد.

در همین حال جوبایدن از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفت فصل تازه در دیپلماسی را با افغانستان باز می کنیم.

ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اما در پیامی ویدیویی که در این مجمع نشر شد گفت، امریکا از افغانستان خارج نشد بلکه بیرون شدند.

هم زمان با این طالبان در نامه به سازمان ملل نماینده جدید معرفی کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *