رفع دو مورد از تحریم‌های امریکا بر افغانستان

امریکا اعلام کرده که دو مورد از تحریم‌هایش بر افغانستان را بر طرف کرده تا روند ارسال کمک‌های بشر دوستانه به این کشور تسهیل شود.

وزارت مالیه امریکا گفته، براساس این اقدام ایالات متحده؛ گروه‌های امداد رسان و سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌یابند تا در روند کمک رسانی بشری به افغانستان دخیل شوند.

رئیس اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه امریکا گفته، براساس این اقدام، جریان انتقال منابع مهم به نیازمندان در افغانستان مانند محصولات زراعتی، ادویه و دیگر مواد اساسی تسهیل می‌شود.

با این حال واشنگتن تاکید کرده، تحریم‌ها بر طالبان را حفظ خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *