پیروزی اولاف شولتز از حزب سوسیال دمکرات در انتخابات آلمان

منابع خبری در آلمان از پیروزی اولاف شولتز، رقیب سرسخت حزب مربوط به آنگلا مرکل در انتخابات این کشور خبر دادند. آقای شولتز با اعلام پیروزی در انتخابات گفته است، که زمان پایان بخشیدن به حضور ۱۶ ساله آنگلا مرکل بر مسند برلین فرا رسیده است.

براساس این نتایج، حزب سوسیال دمکرات، ۲۵٫۷ درصد و حزب محافظه کار ۲۴٫۱ درصد آرا را کسب کردند. از طرفی‌ هم گزارش شده، که میزان مشارکت مردم در انتخابات این کشور در تناسب با دوره‌های قبل پایین بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *