فرانسه: کشورهای جهان شرایط شان را برای به‌رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان واضح سازند

رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید، باید به افغانستان پیام واضح فرستاده شود که به‌رسمیت شناخته شدن حکومت‌شان در سطح بین‌الملل مشروط است.

امانوئل مکرون گفت، این شرایط باید شامل مساوات برای زنان، دسترسی به ماموریت‌های بشری و عدم همکاری با گروه‌های دهشت افگن باشد.

فرانسه درحالی گفته که کشورهای جهان باید شرایط شان را برای به‌رسمیت شناختن افغانستان واضح سازند که با گذشت بیش از یک‌و‌نیم ماه از روی کار آمدن حکومت جدید هیچ‌کشوری افغانستان را به‌رسمیت نشناخته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *