سیدابراهیم رئیسی: تداوم اقدامات تروریستی در افغانستان پروژه امریکاست

رییس جمهوری ایران: اقدام تروریستی مسجد قندوز که با هدف اختلاف‌افکنی بین مسلمانان انجام شد به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضدانسانی و ضددینی آنها بر همگان آشکار است.

بر کسی پوشیده نیست که رشد این جریان تروریستی تکفیری، با حمایت‌های امریکا صورت پذیرفته و این کشور در سال‌های اخیر، شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده.

ایران همچون گذشته، آماده حمایت‌های همه جانبه از خواهران و برادران افغانستانی‌ست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *