پایان نشست دو روزه دوحه و خوشبینی واشنگتن و کابل از این مذاکرات

هیات ‌امریکایی و نمایندگان حکومت افغانستان نشست دو روزه در دوحه را امیدوارکننده و حرفه‌ای توصیف کرده‌اند.

وزارت خارجه ایالات متحده گفته، جانب امریکایی در این مذاکرات در مورد نگرانی‌های واشنگتن درباره امنیت افغانستان و فعالیت گروه‌های تروریستی با جانب نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو کرده است.

درهمین حال مسئولین حکومت نیز از توافق واشنگتن بر ادامه کمک‌های بشری به افغانستان خبر داده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *