کابل – رجوع سیل آسای شهروندان برای دریافت پاسپورت

هم‌زمان با از سرگیری روند توزیع پاسپورت، روزانه هزاران متقاضی برای دریافت این سند به ریاست پاسپورت رجوع می‌کنند. تجمع بیش از حد شهروندان، روند توزیع پاسپورت را برای کارمندان و بخش امنیتی این ریاست دشوار ساخته و کسانی که مستحق اصلی برای دریافت پاسپورت هستند، نمی‌توانند به سادگی پاسپورت دریافت کنند.

هم‌زمان با این، افزایش بهای تکت پرواز به پاکستان نیز برای شهروندان به یک نگرانی جدی مبدل شده است. شهروندان می‌گویند قیمت یک تکت از کابل تا اسلام آباد از ۲۵۰ دالر به ۲۵۰۰ دالر افزایش یافته است. در همین حال تکت فروشان نیز می‌گویند که پاکستان پرواز شرکت‌های افغانی را نیز منع کرده و تنها شرکت پی آی ای پاکستان می‌تواند، میان اسلام آباد و کابل پرواز کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *