ادامه تلاش‌های حکومت جدید در افغانستان برای برقراری روابط با جهان

قرار است امروز نشستی درباره افغانستان با حضور هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان کشورهای اروپایی در دوحه قطر برگزار شود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه هم گفته، حکومت جدید افغانستان خواهان داشتن رابطه نیک با تمامی کشورهای جهان است.

از سوی‌هم، قرار است امروز نشست گروه ۲۰ درباره افغانستان در روم، پایتخت ایتالیا نیز برگزار ‌شود. گفته شده، که بررسی وضعیت افغانستان در محوریت این نشست قرار دارد.

همزمان با این، عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان گفته، جهان باید با حکومت جدید افغانستان وارد تعامل شود، درغیر آن افغانستان بار دیگر به دهه ۹۰ برخواهد گشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *