نگرانی دوباره سازمان ملل از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان

همزمان با وضعیت بد اقتصادی و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و مواد خوراکی در کشور آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست، تا برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان، به کمک‌های بشری ‌شان ادامه دهند.

آقای گوتریش همچنین از کشورهای جهان نیز خواستار واریزشدن پول به بازارهای اقتصادی افغانستان شد.

بااینحال، آگاهان امور تداوم این وضعیت را خطرناک خوانده و تعامل سیاسی افغانستان با جهان را تنها کلید رهایی این وضعیت میدانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *