ترس یونان از سرازیرشدن سیلی از پناهجویان افغان به مرزهای این کشور

مقام‌های یونانی از ترس سرازیر شدن مهاجرین غیرقانونی افغان به مرزهای این کشور، نیروهای بیشتری را در مرز با ترکیه جابجا می‌کند.

پیش از این نیز، یونان ۱۵۰۰ تن از نیروهای مرزی خود را در مرز با ترکیه مستقر کرده بود و حالا هم تصمیم دارد، ۲۵۰ نیروی دیگر را نیز در مرز با ترکیه جابجا کند.

درهمین حال مقامات یونانی گفته‌اند، در حدود ۸۰۰ محافظ سرحدی دیگر را در میدان‌های هوایی و ساحات هم‌ مرز با ترکیه جابجا خواهند کرد.

یونان در دو سال گذشته پالیسی مهاجرت و نظارت از مرز‌هایش را شدت بخشیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *