خواست دادگاه بین‌المللی کیفری از گروه ۲۰ برای صدور ویزای بشردوستانه به روزنامه‌نگاران افغانستان

دادگاه بین‌المللی کیفری از گروه ۲۰ خواسته تا برای روزنامه‌نگاران افغانستان ویزای بشردوستانه صادر کنند.

بخش آسیایی دادگاه بین‌المللی کیفری گفته، باید برای روزنامه‌نگاران، ‌اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق‌بشر و کسانی که در بخش‌های امنیتی و قضایی کار کرده‌اند، ویزای بشردوستانه صادر شود.

این نهاد همچنین  از اعضای گروه ۲۰ خواسته که اخراج اجباری پناهجویان افغانستان را متوقف کنند و از شهروندان افغانستان با اعطای پناهند‌گی حمایت کنند.

دادگاه بین‌المللی کیفری همچنین گفته، روند اعطای ویزه به اقلیت‌های قومی و مذهبی باید به گونه شفاف و موثر انجام شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *