قطر: به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان اولویت جهان نیست

قطر می‌گوید، به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان دراولویت جامعه جهانی قرار ندارد.

مطلق القحطانی، نماینده خاص وزارت خارجه قطر گفته، کمک‌های بشردوستانه، آموزش دختران و خروج مصوون شهروندان خارجی از افغانستان از اولویت کشورهاست.  قطر پیش از این هم از حکومت جدید افغانستان خواسته بود که مانع کار و آموزش دختران نشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *