تعیین هماهنگ کننده‌ای جدید از سوی امریکا برای تخلیه‌ شهروندان خارجی و افغان‌ها

وزارت خارجه امریکا، الیزابت جونز، دیپلمات پیشین این کشور را به‌عنوان هماهنگ کننده‌ جدید در امور روند تخلیه شهروندان خارجی و افغان‌ها گماشته است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه‌امریکا گفته، خانم جونز از روند تخلیه شهروندان خارجی و افغان‌هایی که خواهان خروج از افغانستان هستند، نظارت خواهد کرد. باآنکه روند خروج شهروندان خارجی و افغان‌های همکار با خارجی‌ها در ماه اگست خاتمه یافت، اما هنوز هم شهروندان خارجی، دارندگان ویزه خاص مهاجرت به امریکا، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر خواهان ترک کشور هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *