توییت شیخ احمد الطیب به زبان پشتو، در مورد رعایت حقوق زنان

احمد الطیب، شیخ دانشگاه الازهر مصر در توییتی به زبان پشتو به صورت تلویحی از طالبان خواسته به حق دسترسی زنان به آموزش و کار احترام بگذارند.

آقای الطیب که مسئولیت مهمترین مرکز دینی و آموزشی اهل سنت در جهان اسلام را به عهده دارد، نوشته است: “وقتی اسلام آمد، سنت‌های دوران جاهلیت را از بین برد. آنها به زنان حق نمی‌دادند و با زنان به عنوان یک انسان ناقص، بدون اراده و حق برخورد می‌کردند. ما از همه می‌خواهیم که برای آموزش زنان تلاش کنند، به آنها احترام بگذارند و حقوق کامل آنها را تامین کنند.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *