حکومت: افراد نامطلوب را از نظام خارج می‌سازیم

حکومت می گوید نیروهای نظامی را از وجود افراد نامطلوب و استفاده جو پاکسازی می کند.

در همین حال وزارت امور داخله می گوید افرادی که به شعائر دینی پابند نباشند و با استفاده از موقف نظامی دست به آزار و اذیت مردم و یا تعصبات قومی – مذهبی می زنند از صف نیروهای نظامی بیرون می شوند.

سخنگوی این وزارت گفت با این افراد و اعضای گروه داعش به عنوان بغاوت گر در برابر نظام اسلامی مطابق حکم شریعت برخورد می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *