قندهار _ نگرانی‌ها از آمار بلند کودکان مبتلا به سوتغذیه

آخرین گزارش یونیسف از وضعیت کودکان در افغانستان نشان می‌دهد: که هم‌اکنون بیش از نیمی از جمعیت کودکان و بیشتر از ۲ میلیون کودک در افغانستان با سو تغذیه روبرو است.

از طرفی‌هم، تصاویری این روزها در صفحات مجازی دست به دست می‌شود، که سوتغذیه شدید در کودکانی ولایت قندهار را نشان می‌دهد.

باشندگان قندهار اما می‌‌گویند: فقر و بیکاری و درعین حال غذای ناکافی باعث سوتغذیه در اطفال شده‌ است.

مسئولان در قندهار می‌گویند: فشارهای ناشی از ده‌ها جنگ در کشور هزاران کودک را به این وضع دچار کرده است. به‌ویژه در مناطقی که در ۲۰ سال گذشته جنگ شدید بوده و از خدمات رسانی صحی خبری نبوده است.

خانواده‌ها اما دلیل اصلی را فقر و تنگدستی می‌دانند. فقری که مادران این نوزادان را به شدت نگران ساخته است، آنها می‌گویند: به اندازه کافی غذای برای خوردن ندارند و این باعث شده تا بدن‌شان به اندازه کافی برای تغذیه کودکان شان مفید نباشند.

درهمین حال بعضی از مادران از کمبود امکانات در شفاخانه حوزوی این ولایت یاد کرده و از دولت می‌خواهند، تا زمینه انتقال فرزندان شان جهت تداوی به خارج از کشور را فراهم کنند.

این در حالی است که براساس آمارهای یونیسف، هم‌اکنون بیش از دو میلیون کودک در حالت سوی تغذی در کشور به سر می‌برند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *