بامیان – سفر مسئولان حکومتی برای بررسی وضعیت حقوق بشری

سفر مطیع‌الله قانع، مسوول کندک ۹۰ حقوق بشر در بامیان! مسئولان حکومتی در زون مرکز می‌گویند: هر مسوول امنیتی که باعث آزار و اذیت مردم شود در حکومت فعلی جایی ندارد.

آنان در نشستی با مسئولین محلی و باشندگان بامیان همچنین گفته، نیروهای امنیتی بجای بازرسی‌ خانه‌های مردم باید به فکر جلب رضایت مردم باشد و در صورت تخلف از بدنه نظام اخراج خواهند شد.

آقای قانع را در این سفر، فرمانده قطعه استشهادی در زون مرکز همراهی کرده است. سفری که هدف از آن بررسی وضعیت حقوقی بشری و همچنین موارد نقض حقوق بشر توسط مسوولین محلی عنوان شده است. قانع در حاشیه این سفر طی نشستی با باشندگان مرکز بامیان وضعیت حقوقی بشری در این ولایت را جویا شد و از مسوولین محلی بامیان نیز خواست تا از این پس بجای بازرسی خانه‌ها به فکر کسب رضایت مردم باشند .

بامیان یک ولایت شیعه نشین است و این سفر همزمان با هدف قرار گرفتن دو مسجد شیعیان در قندوز و قندهار صورت گرفته است، حال بامیانی‌ها می‌گویند؛ در صورتی با حکومت همکار خواهند بود که در کنار تامین امنیت، حقوق سیاسی و مدنی آنان تامین شود.

این هیئت وعده سپرد که پس از بررسی وضعیت و شنیدن خواسته‌های شهروندان بامیانی پیام آنان را به سران حکومت انتقال دهند.

این پیام، حاوی تامین حقوق سیاسی و مدنی شیعیان و همچنین رسمیت بخشیدن مذهب جعفری مانند سابق در حکومت آینده است. خواستی که قبلا در قالب یک پیشنهاد از سوی شورای علمای شیعه کشور نیز مطرح شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *