قندهار- اعتراض بازرگانان و باغداران از مشکلات فراروی محصولات انار

قندهار؛ ولایتی با بیشترین حاصلات انار در کشور

انار قندهار نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در بیرون از کشور نیز شهره است.

اما بازرگانان و باغداران ولایت قندهار از مسدود بودن راه‌های مواصلاتی برای صادرات انار به بیرون از کشور شکایت دارند. آنان می‌گویند، همه‌ساله هنگام فصل برداشت انار، از یک‌سو بسته بدون گذرگاه‌ها و از سویی دیگر، آفات طبیعی به حاصلات‌شان زیان می‌رساند.

برخی نیز از مصارف هنگفتی که صادرات انار از قندهار به پاکستان هزینه می‌برد شکایت کرده و می‌گویند، هر موتر باربری از قندهار تا پاکستان حدود یک تا دو میلیون کلدار پاکستانی برای آنها هزینه دارد.

آنان از حکومت می‌خواهند تا در حل مشکل بازرگانان و صادر کنندگان انار رسیدگی کند.

آگاهان اقتصادی می‌گویند: حکومت مکلف است تا مشکلات فراروی بازرگانان را حل نماید و تنها به صادرات به پاکستان اکتفا نشود، بلکه از راه‌های بدیل از جمله بندر چابهار و دهلیزهای هوایی نیز برای صادارات استفاده شود.

از سویی هم، گذرگاه اسپین بولدک، از یک ماه به این‌سو به روی عبور و مرور مسدود است، اما گفته‌های وجود دارد که برخی از موترهای باربری قادر به عبور از مرز هستند، اما با هزینه بسیار بلند. به گفته بعضی از بازرگانان هر موتر باربری تا رسیدن به بندر کراچی پاکستان، حدود یک الی یک میلیون و هشتصد هزار کلدار پاکستانی هزینه برای آنها هزینه بر است.

در همین مورد خواستیم نظر ریاست زراعت ولایت قندهار را داشته باشیم اما با تماس‌های مکرر قادر به برقراری تماس نشدیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *