روم – دومین روز نشست رهبران گروه ۲۰

رهبران کشورهای گروه ۲۰ در نخستین روز این نشست روی موضوعات صحت و اقتصاد جهانی گفتگو کردند و به توافقاتی هم دست یافتند.

قرار است در دومین روز این نشست، رهبران کشورهای گروه ۲۰ در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران های محیط زیستی گفتگو کنند. هم زمان با این، هزاران تن از فعالان محیط زیست در روم، پایتخت ایتالیا دست به اعتراضات مدنی زده و از رهبران گروه ۲۰ خواستند برای نجات کره زمین، به‌گونه جدی اقدام کنند.

در روز نخست این نشست، آنان روی موضوعات صحت و اقتصاد جهانی گفتگو کردند و به توافقاتی هم دست یافتند، از جمله وضع مالیات ۱۵ درصدی بر سود شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی.

براساس آجندای از پیش تعیین شده، مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی در دستور کار رهبران گروه ۲۰ است.

هم زمان با این نشست، فعالان محیط زیست در روم دست به تظاهرات زدند. آنان از رهبران گروه ۲۰ می خواهند، برای نجات جهان اقدام کنند. خواست دیگر آنان، از کشورهای صنعتی جهان، پایان دادن به سوخت‌های فسیلی است.

پیشتر برنامه محیط زیست سازمان ملل از افزایش تولید گازهای گلخانه هشدار داده بود. براساس این گزارش، اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، گرمایش زمین تا پایان قرن جاری، به ۲٫۷ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

قرار است، فردا نشست گلاسکو از سوی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی برگزار شود. با این حال، نخست‌وزیر بریتانیا می گوید، نه نشست روم و نه هم نشست گلاسکو، جلو گرمایش را زمین را گرفته نمی‌تواند.

با این حال، در پیش نویس بیانیه‌ نشست گروه ۲۰ که رویترز به آن دست یافته، از وعده رهبران این گروه برای تلاش در جهت محدود کردن افزایش گرمایش زمین به ۱٫۵ درجه سانتی گراد حمایت شده، اما به هیچ توافق قانونی الزام آوری درین زمینه اشاره نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *