دختران هرات: اجازه بدهید به مکتب برویم

انتظارات برای بازشدن صنفهای دخترانه هفتم تا دوازدهم در ولایت هرات همچنان وجود دارد.

شماری از اهالی مراکز آموزشی می گویند جامعه آموزش یافته به مراتب میتواند پیشرفته تر باشد و زمینه تربیت نسل بعدی را مطلوب تر فراهم کند.

در همین حال شماری از دانش آموزان دختر در هرات از خواسته های خود برای فردای بهتر میگویند.

دیگر مسئولان مراکز آموزشی هرات هم دانش را حق بدون تردید مردم افغانستان میدانند.

به بیان آنان جامعه دانش آموخته، به مراتب پیشرفته تر خواهد بود و در این رابطه همکاری خواهند کرد.

با این همه در چند روز اخیر زمزمه های باز شدن مکاتب دخترانه به گوش میرسد.

والی هرات میگوید رایزنی ها جریان دارد و اجماع علمای دین هم به تحصیل همگی است.

بنا بر آمارهای گذشته، هرات حدودا چهار میلیونی، یک میلیون دانش آموز دارد.

این ارزش بزرگی برای جامعه معارف افغانستان به شمار میرود.

انتظار مردم این است تا این جامعه یک میلیونی با قوت هرچه بیشتر خود باقی بماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *