اعلامیه پایانی نشست ترویکا و تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول و قطع رابطه با تروریزم

نشست ترویکا پلس در مورد افغانستان با صدور اعلامیه مشترک اعضای این نشست به پایان رسید.

ایجاد حکومت همه‌شمول، قطع رابطه با تروریزم، جلوگیری از تهدید کشورهای منطقه و جهان از خاک افغانستان، احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها از موارد مهمی‌اند که در این اعلامیه برآن تاکید شده است.

اعضای ترویکا پلس همچنین با هشدار از بحران بشری در افغانستان بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور تاکید کرده‌اند.

اسلام‌آباد؛ پایتخت پاکستان به روز پنجشنبه میزبان نشست ترویکا پلس با محوریت افغانستان بود.

نشستی که در آن نمایندگان امریکا، پاکستان، روسیه و چین شرکت نموده و درباره مسایل افغانستان باهم بحث و گفتگو کردند. در فرجام، شرکت کنندگان نگرانی‌ها و خواست‌های شان را در قالب یک اعلامیه مشترک بیان کردند.

در این اعلامیه به طور واضح از مسئولان حکومت فعلی افغانستان خواسته شده تا به تعهدات خودعمل کنند و نگذارند که گروه‌های دهشت افگن از قلمرو افغانستان بر ضد کشور‌های همسایه، منطقه و سایر کشور‌های جهان استفاده کنند.

رفتار دوستانه در برابر کشورهای همسایه و عمل نمودن به تعهدات بین‌المللی موردی دیگری است که در این اعلامیه برآن تاکید شده است.

اعضای ترویکا پلس همچنین از مسئولان حکومت فعلی افغانستان خواسته‌اند تا حکومت همه‌شمول تشکیل دهند و به حقوق همه شهروندان افغانستان احترام گذاشته شود.

شرکت‌کنندگان این نشست همچنین، نگرانی عمیق‌شان را در مورد وضعیت وخیم بشری و اقتصادی افغانستان بیان نموده و بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور تاکید نموده‌اند.

اعضای ترویکا پلس همچنین توافق کردند تا با مسئولان حکومت فعلی افغانستان در تعامل باشند تا آنان پالیسی‌های معتدل را عملی نموده تا افغانستان هرچه زودتر به سوی رفاه و ثبات حرکت کند.

نشست ترویکا پلس درباره مسایل افغانستان درحالی با میزبانی پاکستان برگزار شد که یک روز پیشتر، هند نیز نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه را با محوریت افغانستان برگزار کرد.

در نشست دهلی نیز نمایندگان کشورهای شرکت کننده بر تلاش‌های جمعی برای مقابله با تهدیدات تروریزم، قاچاق موادمخدر و فراهم‌آوری کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *