امضای توافقنامه‌های همکاری میان قطر و امریکا

امریکا و قطر دو توافقنامه‌ای جدید همکاری را امضا کردند که بر بنیاد آن، قطر از منافع دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان حفاظت می‌کند.

توافق دومی نیز، مشارکت امریکا را با قطر برای تسهیل سفر افغان‌‌های که ویزه‌های ویژه مهاجرتی امریکا را داشته باشند، رسمی می‌سازد و قطر زمینه سفر افغان‌ها به امریکا را تسهیل خواهد کرد.

امریکا و قطر؛ دو متحد و دو همکار نزدیک در مسایل مربوط به افغانستان، بویژه در قضیه صلح!

بر بنیاد توافقنامه نخست، قطر حافظ منافع امریکا در افغانستان خواهد بود و توافق دومی سفر افغان‌هایی که دارای ویزه ویژه مهاجرتی باشند، قطر زمینه سفر آنها به ایالات متحده را تسهیل می‌کند.

آنتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا:

“توافق نخست، قطر را همچون حافظ منافع ایالات متحده در افغانستان معرفی می‌کند. قطر یک بخش منافع امریکا را در سفارت خود در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا خدمات قنسولی خاصی را ارائه کند و بر شرایط و امنیت تأسیسات دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان نظارت کند. توافق دوم، مشارکت ما با قطر را برای تسهیل سفر افغان‌‌ها با ویزه‌های ویژه مهاجرتی امریکا رسمی می‌سازد.”

وزیر خارجه قطر نیز می‌گوید، دوستی میان دوحه و واشنگتن گرم‌تر از گذشته شده و کشورش حاضر است تا به همکاری هرچه بیشتر با ایالات متحده ادمه دهد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی؛ وزیر خارجه قطر:

“دوستی قطر با امریکا امسال نزدیک‌تر شد، بویژه که قطر با امریکا به صورت نزدیک کار کرد تا بیش از ۶۰ هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. قطر متعهد به ادامه همکاری با امریکا در افغانستان است. “

قطر و امریکا درحالی توافقنامه‌های جدید همکاری را امضا کردند که پیش از این، قطر ماه‌ها میزبان گفت‌وگو‌های صلح میان ایالات متحده با طالبان بوده و پس از روی کار آمدن حاکمیت جدید در افغانستان، دوحه در روند خروج شهروندان امریکایی و افغان‌ها نقش کلیدی را بازی کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *