ناپدید شدن ۱۸ هزار پناهجوی زیر سن در اروپا

کمیته بین المللی نجات از ناپدید شدن ۱۸ هزار پناهجوی زیر سن از مرکزهای مراقبتی کشورهای اروپایی خبر داده و آنرا نگران کننده خوانده است. بگفته این نهاد، اکثر ناپدید شدگان کودک اند که بدون هیچ همراهی به اروپا آمده بودند.

درگزارش تازه این نهاد آمده که از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون بیش از ۳۷ هزار پناهجوی زیر سن به طرف اروپا آمده اما از سرنوشت اکثر آنان خبری در دست نیست.

کمیته بین المللی نجات گفته این کودکان اغلب از کشورهای افغانستان و سوریه است که وارد خاک یونان شده بودند. این نهاد همچنین از اتحادیه اروپا خواسته، که به تعهدات شان مبنی بر فراهم کردن زمینه پذیرش کودکان زیر سن براساس اصول بشردوستانه عمل کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *