کمک‌های بشر دوستانه روسیه به مردم افغانستان

نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه شامل آرد، روغن و کمپل صبح امروز به کابل رسید.

مقام‌های حکومتی از کمک‌های بشردوستانه روسیه قدردانی کرده و از دیگر کشورها نیز می خواهند که به مردم افغانستان کمک کنند.

درهمین حال، معاون سفیر روسیه در کابل می‌گوید، ۳۶ تن موادغذایی و البسه امروز به کابل انتقال داده شده و قرار است دو محموله دیگر نیز در روزهای آینده به کابل برسد.

نخستین بسته کمکی بشردوستانه روسیه روز پنجشنبه به کابل رسید. معاون سفیر روسیه در کابل می‌گوید، این محموله ۳۶ تن وزن داشته که شامل آرد، روغن و کمپل می‌باشد.

معاون سفیر روسیه در افغانستان می گوید، قرار است دو محموله دیگر شامل موادغذایی و البسه نیز در آینده نزدیک به کابل برسد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت از کمک‌های بشردوستانه روسیه به مردم افغانستان قدردانی کرده و از دیگر کشورها نیز می‌خواهد که کمک‌های‌شان را به مردم افغانستان بفرستند.

مسئولان در وزارت دولت در امور حوادث نیز می‌گویند، مردم افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند و ایجاب می‌کند که کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان فرستاده شود.

پس از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، این نخستین بار است که روسیه محموله کمک‌های موادغذایی و البسه را به افغانستان ارسال کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *