سرپرست وزارت معارف: با آموزش و تحصیل دختران براساس شریعت اسلامی مخالفتی نداریم

سرپرست وزارت معارف می‌گوید، حکومت با آموزش و تحصیل دختران در چارچوب شریعت اسلامی هیچ مخالفتی ندارد.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف گفته، مسئولین حکومتی، روی طرح جامع برای تحصیل دختران کار می‌کنند که مطابق با فرهنگ افغانستان و قوانین شرعی باشد، سپس روند آموزش دختران براساس آن آغاز خواهد شد.

سرپرست وزارت معارف گفته، حکومت فعلی افغانستان، با تحصیل دختران نه‌تنها مخالفتی ندارد، بلکه آن را حق اسلامی و قانونی آن‌ها می‌داند.

پیش از این نیز، وزارت معارف گفته بود، طرحی برای ادامه آموزش دختران در حال تدوین است اما مشخص نکرده که این طرح چه زمانی تکمیل خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *