فقر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در افغانستان

در پی تحولات اخیر درکشور، نه تنها بخش اقتصادی بلکه بخش فرهنگی نیز دچار آسیب‌های متعددی شده است. از جمله کاهش چشمگیر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در کشور.

شماری از مدیران کتابخانه‌ها در پایتخت می‌گویند، طی سه ماه اخیر، آمار مراجعین کتابخانه‌ها کاهش یافته و دیگر از تجمع مراجعین خبری نیست.

از سویی هم، فروشندگان کتاب از افت ۸۰ درصدی فروشات‌شان سخن می‌زنند.

با اینحال، آگاهان امور می‌گویند، درصورت عدم اقدام مسئولین، ادامه این وضعیت سبب ایجاد فاجعه فرهنگی در کشور خواهد شد.

در شرایط امروزی کتابخوانی؛ پدیده غریب و نادر در افغانستان!

فرهنگی که با گذشت هر روز برای شهروندان کشور، حاشیه‌ای تر از دیروز شده و جایی دربرنامه روزانه‌ای آنان ندارد.

این واقعیت تلخ اما در بعضی کتابخانه‌ها بیشتر از پیش مشاهده می‌شود. از جمله کتابخانه عمومی دارالقرآن کابل!

آقای احمدی، مدیر این کتابخانه از کاهش چشمگیر مطالعه و مراجعین این کتابخانه می‌گوید:” قبلا روزانه بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ مراجع از قشر ذکور و اناث به این کتابخانه می‌آمدند اما طی سه ماه گذشته این کتابخانه ۵۰ مراجع دارد و آمار ثبت نام عضو جدید نیز به صورت چشمگیری کاهش یافته است.”

در گیرودار بحث روی این بحران، با جمعی از دانش‌آموزان که درحال مطالعه کتاب بودند، روبروشدم. آنان در رابطه به رکود فرهنگ کتاب و کتابخوانی و اهمیت آن چنین می‌گویند.

“کتاب خوانی در رشد فکری و ذهنی افراد مؤثر بوده و باید سعی کنیم در طول روز یک مقدار وقت خود را صرف مطالعه کتاب نماییم.”

شنونده صحبت‌های کتاب فروشان هم بودم. از جمله عبدالله ادیب، یکی از فروشندگان کتاب در شهر کابل. می‌گوید، قبل ازتحولات اخیر، مراجعین بیشتری داشته اما طی سه ماه اخیر ۸۰ درصد مشتری خود را از دست داده است.

از سویی هم، آگاهان امور، جهل، فقر و ناامنی‌ها، نبود امکانات و تجهیزات و تحولات اخیر سیاسی طی سه ماه اخیر را از جمله دلایل اصلی در ایجاد این بحران فرهنگی درکشور دانسته و ادامه این بحران را، خطرآفرین می‌دانند.

بنابر سرشماری‌ها در سال ۱۳۹۵، فقط ۸۲ کتابخانه در کشور وجود دارد که برخی ازین کتابخانه فعال نیست. و  مجموع کل کتاب‌های کتابخانه‌های کشور به ۲۶۰ هزار جلد کتاب می‌رسد و از ۱۹۹۲ به این طرف تاکنون هیچ آمار دقیقی از وضعیت نشرکتاب درکشور وجود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *