احتمال پرداخت معاشات معلمین و کارمندان صحی از سوی آلمان و هالند

آلمان و هالند برای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی افغانستان تمایل نشان داده و گفته‌اند، درباره امکان پرداخت مستقیم معاشات از طریق سازمان‌های بین‌المللی با شرکای بین‌المللی خود بحث خواهند کرد.

نمایندگان ویژهٔ آلمان و هالند در دیدار مسئولان در کابل همچنان گفته‌اند که برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان متعهداند. آنان همچنین بر ضروت تشکیل یک حکومت همه شمول که حقوق اساسی و آرمان‌های مشروع همه افغان‌ها تاکید کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *