اعتراض شهروندان هالند برای رفع محدودیت‌های کرونایی دراین کشور

شماری از شهروندان هالند بخاطررفع محدودیت‌های کرونا و آتش‌بازی درجشن سال نومیلادی دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع که درشهر روتردام هالند راه اندازی شده بود، با مخالفت نیروهای امنیتی هالند مواجه شد. سخنگوی پولیس هالند زخمی شدن دوتن را دراین اعتراض تایید کردند.

این تجمع اعتراضی زمانی به خشونت کشانیده شد که سربازان هالندی به طرف معترضین از موترهای آپ پاش استفاده کردند اما به تعقیب آن مردم چندین موترسربازان را به آتش کشیدند.

اخیرا با افزایش شیوع ویروس کرونا، دولت هالند محدودیت های تازه کرونایی را وضع کرده اما مردم با وضع این محدودیت ها مخالفت کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *