واکنش واشنگتن به درخواست کابل برای آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان

نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به تقاضای مسئولان حکومت فعلی افغانستان برای رهایی پول‌های منجمد شده واکنش نشان داد.

توماس وست گفته، امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق زور قدرت را به دست بگیرند، کمک‌های غیربشری مهم به این کشور قطع خواهد شد و این آنچه است که اتفاق افتاد.

توماس وست در ادامه گفته، مشروعیت باید با عمل برای رسیدگی به تروریزم، ایجاد یک حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران، به شمول دسترسی مساوی به آموزش و کار کسب شود.

این درحالیست که وزارت خارجه افغانستان اخیرا در یک نامه سرگشاده از کانگرس امریکا خواست تا دارای‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *