اعتراض مردم در چند شهر استرالیا، به قانون واکسیناسیون اجباری

مخالفان روند واکسیناسیون اجباری در استرالیا به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود در قبال وضع محدودیت‌ها در برابر افرادی که واکسیناسیون را لازم نمی‌دانند را به گوش مسئولان این کشور برسانند.

ده‌ها هزار نفر در شهرهای ملبورن، سیدنی، بریزبن، پرت، آدلاید و هوبارت تجمع کردند.

موافقان واکسیناسیون اجباری نیز بیکار ننشستند و در مقابل شعارهای آزادی‌خواهی مخالفان “شعار ضد نژادپرستی” سر دادند.

پولیس نیز تدابیر شدید امنیتی را برای جلوگیری از تنش میان این دو گروه انجام داده بود.

با وجود تداوم پاندمی کرونا در سراسر جهان پس از تقریبا یک سال و نیم، عده‌ای از مردم در سراسر جهان با واکسیناسیون در سطح گسترده و اجباری تمامی افراد به دلایل مختلفی، مخالفت دارند و آن را لازم نمی‌دانند، در مقابل محققان و پژوهشگران، بهترین راه دور شدن از این وضعیت و جلوگیری از تلفات بیشتر را واکسیناسیون همگانی افراد تا محو این ویروس در سطح جهان می‌دانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *