فرمان تازه امارت طالبان در مورد نشرات رسانه‌ها

محمد خالد حنفی، سرپرست “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” امارت طالبان، در یک کنفرانس خبری در کابل “دستورالعمل جدیدی” را برای رسانه‌های تصویری معرفی کرد که براساس آن زنان نمی‌توانند پس از این در نمایشنامه‌های تلویزیونی نقش و حضور داشته باشند.

این “دستور‌العمل” ۸ ماده‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت طالبان، پخش “فیلم‌های مغایر اصول شرعی و افغانی، فیلم‌هایی‌ که سبب بد‌اخلاقی اجتماعی می‌شوند، برنامه‌های تفریحی انتقادی از شخصیت‌ها، انتشار تصاویر نیمه‌برهنه مردان و تصاویر پیامبران و صحابه” را در رسانه‌های تصویری منع و تاکید می‌کند که زنان گوینده خبر باید حجاب اسلامی داشته باشند.

حمدالله واثق، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که قوانین جدید ( دستور‌العمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت طالبان ) امروز از سوی وزارت عدلیه به رسانه‌ها تحویل داده شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *