سفرمدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران

در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌‌ای ایران با کشورهای چهار جمع یک، رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی به ایران سفرکرده است.

رافائل گروسی، هدف از سفرش به تهران را گفتگو با مقام‌های ایرانی در مورد پرسش‌های باقی مانده درمورد برنامه اتمی ایران اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایرن اما گفت، آژانس درمسیر همکاری‌های فنی‌اش باقی بماند و اجازه ندهد برخی کشورها اغراض شخصی شان را دخیل سازند.

در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ضمن اینکه دیپلوماسی با ایران را راه حل مسئله هسته‌ای ایران خواند، اما گفت امریکا ومتحدانش عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کنند.

درحالیکه کمتر از یک هفته زمان برای آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران وکشورهای چهارجمع یک دروین باقی مانده، رافائل گروسی، مدیرکل انرژی اتمی به ایران سفر کرده است.

گروسی ساعات قبل از ورودش به تهران درتویتی نوشت، به هدف گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره پرسش‌های باقی مانده درمورد برنامه اتمی به ایران سفر می کند.

او ابراز امیدواری کرد که دراین سفر بتواند به توافقاتی با مقام‌های ایرانی دست یابد.

درهمین حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید، روابط ایران با آژانس در چارچوب اساسنامه آژانس و به دور از غرض ورزی برخی کشورهاست.

سعید خطیب‌زاده؛ سخنگوی وزارت خارجه ایران:

حالا که قرار است مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز شود، طرف‌ها اهداف شان را از رفتن به مذاکرات بیان می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا باردیگر گفت، هدف واشنگتن ومتحدانش در وین، دست نیافتن ایران به سلاح  اتمی است.

ندپرایس؛ سخنگوی وزارت خارجه امریکا:

“دولت امریکا باور دارد که دیپلوماسی در هماهنگی با متحدان و شرکایمان که شامل اسرائیل نیز می‌شود، بهترین راه برای رسیدن به هدف مشترک ما یعنی همان دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. ما این هدف را در مذاکرات وین دنبال می‌کنیم”

از سویی دیگر، ایران هم هدف ازشرکت درمذاکرات وین را، رفع کامل تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران اعلام کرد.

سعید خطیب زاده؛ سخنگوی وزارت خارجه ایران:

مذاکرات وین میان ایران و کشورهای چهارجمع یک شامل انگلیس، چین، فرانسه، روسیه برعلاوه آلمان است، امریکا اما جزء برجام نیست. ایران چندی قبل گفت، درصورت بازگشت امریکا به برجام، ایالات متحده باید تضمین دهد که درآینده ازبرجام خارج نمی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *